Nowe technologie
lepsze jutro

O produkcie

System zarządzania relacjami z klientami (CRM) w modelu Software as a Service (SaaS).


DreamArt oferuje system zarządzania relacjami z klientami w modelu SaaS, który bazuje na funkcjonowaniu chmury obliczeniowej (tzw. cloud computing), dzięki czemu można go określić jako „dzierżawę” oprogramowania.  Aplikacja jest przechowywana przez dostawcę i udostępniana użytkownikom z wykorzystaniem sieci Internet. Udostępnianiu oprogramowania towarzyszą zazwyczaj: 

  • Udostępnienie infrastruktury serwerowej,
  • Udostępnienie oprogramowania systemowego (serwery MS Windows, serwery baz danych, serwery terminali, serwery komunikacyjne),
  • Usługi administrowania oprogramowaniem,

Wykorzystanie Internetu eliminuje potrzebę instalacji programu na komputerze odbiorcy. Model SaaS pozwala zatem na przeniesienie obowiązku zarządzania, aktualizacji i pomocy technicznej z klienta (przedsiębiorcy) na dostawcę oprogramowania. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad aplikacją i oczekuje zapewnienia ciągłości działania. Oferowane narzędzie wykorzystuje najnowocześniejszą technologię IT-  WEB 3.0, HTML5, .NET4, CSS3, algorytmy inteligencji obliczeniowej i sieci semantyczne.


System do zarządzania procesami biznesowymi przedsiębiorstwa  w modelu Software as a Service (SaaS)


DreamArt oferuje system do zarządzania procesami biznesowymi przedsiębiorstwa  w modelu SaaS, który bazuje na funkcjonowaniu chmury obliczeniowej (tzw. cloud computing), dzięki czemu można go określić jako „dzierżawę” oprogramowania.
 Zintegrowany system informatyczny do zarządzania procesami biznesowymi przedsiębiorstwa, złożony z poszczególnych funkcjonalnych modułów,  realizuje procesy biznesowe związane ze współpracą z partnerami biznesowymi, wspiera zarządzanie przedsiębiorstwem i umożliwia poprawę komunikacji z kontrahentami. 
System  umożliwia kontrolę nad całym cyklem zarządzania procesami biznesowymi.  Posiada budowę modułową, z których każdy może funkcjonować samodzielnie. 

DreamART Sp. z o.o.
ul. Rejtana 23
35-326 Rzeszów

tel. 17 785 26 85
fax. 17 785 26 87www.dreamart.rzeszow.pl